Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100786 (10.11.2016 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1336, ж.к. Люлин
Мобилен:0884176300
Специалност:Счетоводство
Стаж:ТПВ-2016
Образование:Висше(УНСС)