Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100782 (28.10.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1387, ж.к. Обеля 1
Мобилен:0889428793
Специалност:Финанси
Стаж:ТПВ-2016
Образование:висше(СА "Димитър А. Ценов")