Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100780 (28.10.2016 г.), 100102293 (05.01.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1712, Младост 3
Мобилен:0882867977, 0888022653
Специалност:Финанси и инвестиции
Стаж:ТПВ-2016,НИ-2017
Образование:висше(Erasmus University)