Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100779 (28.10.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1415, Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков
Мобилен:0897978800
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2016
Образование:висше(ИУ Варна)