Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100778 (21.10.2016 г.), 400100153 (03.02.2017 г.), 300100840 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1359, ж.к. Люлин
Мобилен:0882478473
Специалност:Технология на материалите и материалознание
Стаж:МС-2015, ТПВ-2016,ПИИСДФО-2017
Образование:висше (ХТМУ - София)