Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100776 (21.10.2016 г.), 100102524 (23.11.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ж.к. Бриз
Мобилен:0888618490
Специалност:Счетоводство и контрол,Корпоративни финанси
Стаж:ТПВ-2016, НИ-2021
Образование:Висше (ИУ Варна)