Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100774 (21.10.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1524, ул. Стара планина
Мобилен:0889718321
Специалност:Предприемачество и финанси
Стаж:ТПВ-2016
Образование:висше(Висше училище по застраховане и финанси)