Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100773 (21.10.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1408, ул. Мила Родина
Мобилен:0898565940
Специалност:ОПУП
Стаж:ТПВ-2016
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс)