Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 400100106 (9.12.2010 г.), 300200702 (30.12.2010 г.), 100101317 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Неофит Рилски
Телефон:029802669, 029862697
Мобилен:0887706346
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВМЕИ Ленин-София)