Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 400100133 (11.11.2015 г.), 300100082 (14.12.2009 г.), 810100469 (20.02.2015 г.), 500100739 (17.11.2014 г.), 100100177 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ул. Бели лилии
Телефон:052383336
Мобилен:0888204935, 0878011081
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Стаж:НИ-1998, МС-1998, ТПВ-2014, ЗЗТН-2015, ПИИСДФО-2015
Образование:висше (ВМЕИ - Варна)