Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 400100134 (11.11.2015 г.), 100102372 (12.12.2018 г.), 810100495 (27.02.2015 г.), 500100669 (08.09.2011 г.), 300100752 (8.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1789, ж.к. "Младост-2"
Мобилен:0885884474, 0897880018
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:МС-2011, ТПВ-2011, ЗЗТН-2015, ПИИСДФО-2015, НИ-2018
Образование:висше (УНСС)