Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100131 (30.10.2015 г.), 100102397 (06.02.2019 г.), 300100779 (17.11.2014 г.), 500100690 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, бул. "Цариградско шосе"
Телефон:028177100
Мобилен:0888437559
Факс:028177111
Специалност:Финансов мениджмънт
Стаж:МС-2014, ТПВ-2014, ПИИСДФО-2015, НИ-2019
Образование:висше (МВБУ)