Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 400100127 (30.10.2015 г.), 300100245 (14.12.2009 г.), 810100245 (25.07.2011 г.), 100100633 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ж.к. Васил Левски, ул. Разлог
Мобилен:0887420060
Специалност:Икономика и управление на строителството
Стаж:НИ-2005, МС-2005, ЗЗТН-2009, ПИИСДФО-2015
Образование:висше (ИУ - Варна)