Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100122 (30.10.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул. "Братя Миладинови"
Телефон:02/9446501
Мобилен:0876803150
Специалност:Финансов мениджмънт
Стаж:ПИИСДФО-2015
Образование:висше (УНСС)