Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100119 (30.10.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Славейков
Телефон:056816115
Мобилен:0888675223
Факс:056816115
Специалност:География
Стаж:ПИИСДФО-2015
Образование:висше (СУ Св. Климент Охридски)