Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 400100114 (30.10.2015 г.), 500100756 (11.02.2015 г.), 100102133 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ботевград 2140, бул. Трети март
Телефон:029873060
Мобилен:0898600907
Специалност:висше (УНСС-София)
Стаж:НИ-2011, ТПВ-2015, ПИИСДФО-2015
Образование:Счетоводство