Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100772 (17.04.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1680, ул. Синанишко езеро
Мобилен:0898997880
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2015
Образование:висше (УНСС)