Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100770 (23.03.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1124, ж.к. Яворов
Мобилен:0887537958
Специалност:Инвестиционен анализ
Стаж:ТПВ-2015
Образование:висше (Бирмингам, Великобритания)