Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100498 (23.03.2015 г.), 100101902 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1618, ул. Белмекен
Телефон:028560775
Мобилен:0885610823
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВНВСУ Ген. Бл. Иванов)