Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102261 (23.03.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Хасково 6490, ул. Мусала
Мобилен:0886703456
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (УАСГ)