Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100768 (23.03.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1303, ул. Българска морава
Мобилен:0895629056
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:ТПВ-2015
Образование:висше (УАСГ - София)