Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100415 (14.12.2009 г.), 100101245 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Монтана 3400, ул. Свети Патриарх Евтимий
Мобилен:0888255566
Специалност:Икономика и управление на промишлеността
Стаж:НИ-1994, ТПВ-1993
Образование:висше (СА Д. А. Ценов - Свищов)