Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100766 (27.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1233, ул. Охрид
Мобилен:0887446567
Специалност:Организация и управление на индустрията
Стаж:ТПВ-2015
Образование:висше (Московска текстилна академия)