Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102259 (27.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Мобилен:0889325989
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (ВИАС)