Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100492 (27.02.2015 г.), 100100695 (14.12.2009 г.), 300100785 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, ул. Димитър Йоцов
Мобилен:0887824148
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998, МС-2014, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВИАС - София)