Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100490 (27.02.2015 г.), 100101970 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9002, ул. Дойран
Мобилен:0894781874
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2001, ЗЗТН-2015
Образование:висше (УАСГ - София)