Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 101102257 (25.01.2017 г.), 811100488 (25.01.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Вършец 3540, ул. Младост
Мобилен:0883543707
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2015, ЗЗТН-2015
Образование:висше (УАСГ)