Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102256 (27.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Стефан Караджа
Мобилен:0887255677
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (УАСГ - София)