Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102255 (27.02.2015 г.) , 500100767 (27.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Смолян 1700, ул. Малчика
Мобилен:0878599485
Специалност:Счетоводство, Финанси
Стаж:НИ-2015, ТПВ-2015
Образование:висше (УНСС - София)