Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102254 (27.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7000, ул. Велико Търново
Мобилен:0896854485
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (ИУ-ВАРНА)