Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100765 (27.02.2015 г.), 100101993 (22.08.2011 г.), 810100130 (09.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. 6-ти Септември
Мобилен:0888395677
Специалност:Финанси
Стаж:ЗЗТН-2011, НИ-2011, ТПВ-2015
Образование:висше (УНСС)