Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102251 (20.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ихтиман 2050, бул. Димитър Попов
Мобилен:0883317770
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (УАСГ)