Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102250 (20.02.2015 г.) , 810100549 (23.02.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:, с. Вишнево
Мобилен:0883557402
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2015, ЗЗТН-2018
Образование:висше (УАСГ)