Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100478 (20.02.2015 г.), 500100729 (17.11.2014 г.), 400100136 (11.11.2015 г.), 100100063 (14.12.2009 г.), 300100034 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, бул. Сливница
Телефон:052664000
Мобилен:0888555418
Специалност:Радиотелевизионна техника
Стаж:НИ-2001, МС-1999, ТПВ-2014, ЗЗТН-2015, ПИИСДФО-2015
Образование:висше (ВМЕИ - Варна)