Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100480 (20.02.2015 г.), 100100710 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Каварна 9650, ул. Чиракман
Мобилен:0899145187
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-1996, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВСУ Черноризец Храбър - Варна)