Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100479 (20.02.2015 г.), 100100667 (14.12.2009 г.), 300100739 (08.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас, гр. Бургас, ул. " Княз Борис" 21, вх.3, ап 57,ет. 6
Телефон:0896763535
Мобилен:0896763535