Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100475 (20.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ул. Родопски извор
Мобилен:0889769342, 0884466050
Специалност:Икономика
Стаж:ЗЗТН-2015
Образование:висше (Рурски университет - Бохум)