Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100474 (20.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к. Бъкстон
Мобилен:0886834510
Специалност:Съобщителна и осигурителна техника
Стаж:ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВМЕИ - София)