Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100473 (20.02.2015 г.), 500100761 (20.02.2015 г.), 300100822 (17.11.2014 г.), 100100130 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Парижка комуна
Мобилен:0899829491
Специалност:Право
Стаж:НИ-1997, МС-2014, ТПВ-2015, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВСУ Черноризец Храбър - Варна)