Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102241 (20.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4002, ул. Драма
Мобилен:0885563213
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (УАСГ)