Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102246 (20.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1113, ж.к. Изток, ул. Димитър Гичев
Мобилен:0889137802, 0894511422
Специалност:Философия
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (СУ Св. Климент Охридски - София)