Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102248 (20.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7000, ул. Кресна
Мобилен:0888701721
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (СА Д. А. ЦЕНОВ - Свищов)