Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102243 (20.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Петрич 2850, ул. Васил Кънчев
Телефон:073832026
Мобилен:0887868360
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (ВТУ Св. Св. Кирил и Методи - Велико Търново)