Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100466 (11.02.2015 г.), 300100795 (17.11.2014 г.), 100100066 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9020, ж.к. Възраждане
Телефон:052603518
Мобилен:0888205332
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане
Стаж:НИ-1997, МС-2014, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВМЕИ - Варна)