Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100464 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Перник 2300, ул. Отец Паисий
Телефон:076605798, 076609083
Мобилен:0887998287
Факс:076605798
Специалност:Защита на растенията
Стаж:ЗЗТН-2015
Образование:висше (Аграрен университет - Пловдив)