Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 810100460 (11.02.2015 г.), 100100712 (14.12.2009 г.), 300100280 (14.12.2009 г.), 500100719 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ж.к. Трошево
Мобилен:0898847647
Специалност:Съобщителна техника
Стаж:НИ-2008, МС-1998, ТПВ-2014, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВМЕИ - Варна)