Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100759 (11.02.2015 г.), 100102335 (11.12.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1113, ул. Майор Юрий Гагарин
Мобилен:0882022535
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2015, НИ-2017
Образование:висше (ВУЗФ)