Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 500100757 (11.02.2015 г.), 810100425 (17.11.2014 г.), 300100816 (17.11.2014 г.), 100100740 (14.12.2009 г.), 400100130 (30.10.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Търговище 7700, ул. Палаузов
Телефон:060161787, 060162029
Мобилен:0889511053
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001, МС-2014, ЗЗТН-2014, ТПВ-2015, ПИИСДФО-2015
Образование:висше (ВИАС - София)