Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100843 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Разлог 2760, ул. Охрид
Мобилен:0884274467
Специалност:Педагогика
Стаж:МС-2015
Образование:висше (ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград)