Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102239 (11.02.2015 г.), 810100536 (14.02.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ул. Васил Друмев
Телефон:052315030
Мобилен:0888990528
Специалност:Икономика на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2015, ЗЗТН-2018
Образование:висше (ИУ Варна)